Odaberite jezik

  • Hrvatski
  • English

Anketa

Najdraži Opel model vam je ....
 

O nama

Rent a car Đani postoji i aktivno radi od 1999. godine.

Dugogodišnje iskustvo, kao i naša tradicija uspješnog poslovanja jamstvo su kvalitetne usluge, koju su kupci znali prepoznati.

Osim rent-a-car servisa, posjedujemo i autopraonicu, kao i servis za brze popravke. Servis obavlja limarske i lakirerske radove.

Pridružite se i vi velikom broju zadovoljnih klijenata! 

Uvjeti iznajmljivanja

Ugovor o najmu regulira sve uvjete iznajmljivanja vozila!

Svi korisnici koji ne posjeduju validne kreditne kartice dužni su položiti depozit. Depozit je obvezan za svaki najam.

Sve propratne izdatke, kao što su troškovi goriva, popravke guma, plaćanje garaža ili parkinga, razne takse, troškove za autocestu, te kazne za prometne ili ostale prekršaje snosi klijent.

Načini plaćanja

Credit cards

Yamaha Neos 50

Yamaha Neos

Yamaha X-MAX 125cm3

Yamaha X-MAX

Yamaha T-MAX 5oocm3

Yamaha T-MAX

Izrada web stranice

 Web studio IN
Ugovor Ispis E-mail

UGOVOR

o korištenju iznajmljenog vozila zaključen izmedju U.T. OBRTA ĐANI Split,  

u daljnjem tekstu ĐANI i korisnika vozila

 

Članak 1.

Đani daje korisniku na korištenje vozilo pod uvjetima utvrdjenim ovim ugovorom.

 

Članak 2. 

Korisnik svojim potpisom na ugovoru potvrdjuje i obvezuje se:

a) da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putevima;

b) da je iznajmljeno vozilo preuzeo plombirano;

c) da će iznajmljeno vozilo nakon završenog najma vratiti u mjesto i o roku potvrdjenim ovim ugovorom, odnosno i ranije na zahtjev Đani-a;

d) da će produženje ugovorenog vremena najma i sve ostale promjene zatražiti od Đani-a, inače će se prijaviti nestanak vozila;

e) da odmah prekine vožnju ukoliko se za vrijeme najma dogodi kvar na kilometar-satu i da kvar na najpogodniji način priopći najbližoj poslovnici Đani-a. Ako se prilikom vraćanja vozila ustanovi da su jedna ili obje plombe oštećene ili da je skidana km sajla korisnike se obvezuje da plati Đani-u pored redovne tarife i očitane prijeđene kilometraže na kilometar brojaču i naknadu za prijeđenih 500km dnevno po važećem Cijenovniku;

f) da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih, carinskih, deviznih, i drugih prekršaja kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica ili sudjelovanje u moto-sportskim priredbama;

g) da će iznajmljeno vozilo koristiti samo za vlastite potrebe i vozilom upravljati on ili osoba koja je pored njega u ugovoru navedena kao vozač;

h) da ne smije vozilo da prijeđe Hrvatsku granicu bez prethodno dobivene pismene suglasnosti Đani-a.

 

Članak 3.

Za nedostatak dijelova vozila, opreme i pribora korisnike će isplatiti Đani-u njihovu novčanu vrijednost po tržišnim cijenama na dan vraćanja vozila. Troškovi za izgubljene dokumente se naplaćuju prema važećem Cijenovniku. Korisnik će takodjer nadoknaditi Đani-u štete koje bi nastale zbog nepridržavanja odredbi ovog Ugovora.

 

Članak 4.

Đani će nadoknaditi korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovno servisiranje i lake popravke, izuzev pranja iznajmljenog vozila, koji su nastali tijekom najma, na osnovu odnesenog i ispravnog računa po izvršenom plaćanju. Svaki račun mora biti naslovljen na Đani i priznat će se ako je plaćen gotovinom društveno-pravnoj osobi i to do iznosa koji je propisan Zakonom o isplati gotovine iz blagajne. Ako se utvrdi da je korisnik izvršio nepotrebnu zamjenu nekog sklopa, dijela ili uređaja Đani neće korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

 

Članak 5.

Korisnik-fizička osoba obvjezan je da za upotrebu vozila akontira određeni novčani iznos, a korisnik-pravna osoba da deponira valjani novčani dokument prije preuzimanja vozila. Akontaciju ne uplaćuju imaoci kreditnih kartica koje prihvaća Đani.

 

Članak 6.

Korisnik prihvaća da isplati Đani-u:

a) iznos za dnevni najam i prijeđenu kilometražu po važećim cijenama, sa kojima se korisnik i suglasio;

b) troškove isporuke i preuzimanja iznajmljenog vozila:

- na području grada se ne naplaćuje;

- van područja grada se naplaćuje prema važećem Cijenovniku;

- u zemlji i mjestima gdje Đani nema poslovnice od/do najbliže poslovnice Đani;

- van radnog vremena i državnim praznicima prema važećem Cijenovniku;

c) potvrda kilometraže, kad korisnik vraća iznajmljeno vozilo u inozemstvu do najbliže Đani poslovnice plaća povratnu kilometražu;

d) punjenje vozila gorivom se naplaćuje prema prema važećem Cijenovniku;

e) troškovi, popravke auto-guma i unutrašnjosti kabine padaju na teret korisnika, prema važećim cijenama. Troškovi iz ovog članka naplaćuju se prema važećem Cijenovniku Đani-a koji predstavlja dio ovog Ugovora i sa kojim se suglasio korisnik. Korisnik će iznos računa korištenja vozila po ovom Ugovoru podnijeti odmah po vraćanju vozila, odnosno prekidu vožnje.

 

Članak 7.

Korisnik je obvezan da plati bez kasnijeg traženja naknade Đani-a sve troškove trajekta, putarine, mostarine, kazne radi kršenja prometnih propisa, Taksa sudskih sporova, zateznih kamata proisteklih iz drugih povreda Zakona i proisa izrečenih protiv Đani-a kao vlasnika iznajmljenog vozila ili vozača za vrijeme trajanja najma ukoliko nisu izazvane krivicom Đani-a.

 

Članak 8. 

Ako uslijed nepažnje korisnika ili vozača dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (radi nedostatka motornog ulja, ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstva za hlađenje) do oštećenja kartera, kvačila i drugih karakterističnih kvarova izazvanih nemarnošću korisnika-vozača, korisnik će nadoknaditi Đani-u cijeli iznos popravka vozila, iznos izgubljenog dnevnog najma radi nekorištenja vozila radi popravka i naknada za prijeđenih 100km dnevno prema važećem Cijenovniku. Ovo će korisnik  platiti za svaki dan nekorištenja vozila zbog popravka, a najviše do 30 dana.

 

Članak 9.

Osiguravanje iznajmljenog vozila za štete nanijete trećim osobama suglasno sa Zakonom o obveznom osiguranju. Uvjeti i cijena ostalih osiguranja koje prihvaća korisnika su prema važećem Cijenovniku Đani-a.

 

Članak 10.

U slučaju prometne nesreće, havarije, utaje vozila ili dijelova, pogonske neispravnosti vozila, korisnik je dužan: da osigura vozilo do njegovog preuzimanja od strane Đani-a, da pozove nadležni organ MUP-a i da osigurava njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti vozila i da da izjavu u najbližoj poslovnici Đani-a. Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu nanesenu trećem licu.

 

Članak 11.

Osiguranjem nije pokrivena odgovornost koriniska-vozača za štete počinjene namjerno, pod utjecajem alkohola ili droge, bez propisane ili oduzete vozačke dozvole, kada se u vozilu nalazi veći broj osoba od broja registriranih sjedišta i drugim okolnostima predviđenim pravilima ZOIL-a.

 

Članak 12.

Đani ne odgovara za štete koje bi korisniku nastale uslijed zakašnjenja prilikom isporuke vozila, kao i za štete koje bi nastale korisniku zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vrijeme najma.

 

Članak 13.

Ugovor se sačinjava u 2 (dva) primjerka

 

Članak 14.

Korisnik je dužan nositi zaštitnu kacigu koju dobije sa skuterom, sukladno Zakonu prometa na cestama u RH. Za eventualne posljedice ne odgovaramo u slučaju nenošenja zaštitne kacige.

 

Članak 15.

Izmjene Ugovora se mogu vršiti pismenim putem u suglasnosti obje ugovorne snage. U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke za rješavanje spora priznaju nadležnost suda u Splitu.

U slučaju oštećenja vozila ili gubitka vozila ili dijelova vozila također u slučaju požara, loma stakla ili krađe zakupoprimac je bez obzira na krivicu odgovoran za štetu u iznosu do realne vrijednosti vozila. Dnevni dodatak za otkup odgovornosti od oštećenje vozila (CDW) i osiguranje od krađe vozila (TP) je obvezan i uključen u cijenu najma.  Uplatom CDW i TP smanjuje se odgovornost zakupoprimca za štetu na iznos od 3.000,00 kn.   

 
RocketTheme Joomla Templates